บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมชั้นนำของโลก ระบบทำความ เย็น, ระบบปรับอากาศ, ระบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และระบบดับเพลิง
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 - 27 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE,พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ 1 -2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์
 • มีความขยัน, อดทน และเรียนรู้งานได้เร็ว
ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
สวัสดิการ : - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
- ชุดฟอร์มพนักงาน, กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,เยี่ยมไข้,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรม Walk Rally, กีฬาสี-งานเลี้ยงปีใหม่
- ฝึกอบรม : In house Trainning, อบรมภายนอกบริษัท, สัมมนาต่างประเทศ
- เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียงที่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรม VB,ASP,Crystal Report อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความเข้าใจในการออกแบบและดูแลจัดการ Database โดยเฉพาะ SQL Server
 • มีความรู้ในเรื่องการแก้ปัญหา H/W, S/W และ ระบบ Network
 • มีความรู้เข้าใจในระบบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ดูแลโปรแกรมระบบบัญชีของบริษัท, โปรแกรมเสริม, ระบบอินทราเน็ต, ระบบฐานข้อมูลบน Server และอื่นๆ ของหน่วยงาน MIS
สวัสดิการ : - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
- ชุดฟอร์มพนักงาน, กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,เยี่ยมไข้,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรม Walk Rally, กีฬาสี-งานเลี้ยงปีใหม่
- ฝึกอบรม : In house Trainning, อบรมภายนอกบริษัท, สัมมนาต่างประเทศ
- เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์ หรือที่เกี่ยวข้อง       
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป       
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในการบริหารงานบริการ       
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี       
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน :
  สวัสดิการ : - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  - ชุดฟอร์มพนักงาน, กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,เยี่ยมไข้,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรม Walk Rally, กีฬาสี-งานเลี้ยงปีใหม่
  - ฝึกอบรม : In house Trainning, อบรมภายนอกบริษัท, สัมมนาต่างประเทศ
  - เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์,ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, เครื่องกล, วิทยาศาสตร์ หรือ อื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการขายที่เกี่ยวข้อง 
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี        
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, ขยัน, อดทน และมุ่งมั่น         
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน :
  สวัสดิการ : - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  - ชุดฟอร์มพนักงาน, กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,เยี่ยมไข้,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรม Walk Rally, กีฬาสี-งานเลี้ยงปีใหม่
  - ฝึกอบรม : In house Trainning, อบรมภายนอกบริษัท, สัมมนาต่างประเทศ
  - เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี บริหาร/การตลาด/บัญชี
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (MS.Office)
  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : ดูแลงานด้านจัดซื้อในประเทศส่วนหนึ่ง และด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง
  สวัสดิการ : - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  - ชุดฟอร์มพนักงาน, กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,เยี่ยมไข้,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรม Walk Rally, กีฬาสี-งานเลี้ยงปีใหม่
  - ฝึกอบรม : In house Trainning, อบรมภายนอกบริษัท, สัมมนาต่างประเทศ
  - เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง E-mail
  ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน

  กำลังดำเนินการ...  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
  19/20-22 โครงการรอยัลซิตี้อเวนิว บล็อค A ซอยศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0-2203-0357 , 0-2203-0357 ต่อ 504 แฟกซ์ : 0-2203-0245
  อีเมล์ : parinda@harn.co.th
  เว็บไซต์ : http://www.harn.co.th
  ติดต่อ : คุณปรินดา แถลงคำ